WordPress Workshop – WordPress meten met Google Analytics

Deel 2: Google Analytics aan WordPress toevoegen

         

Uw Google Analytics-trackingcode handmatig aan WordPress toevoegen

U kunt de Google Analytics-trackingcode handmatig toevoegen aan uw site, of gebruik maken van een plugin. Het voordeel van handmatig toevoegen is dat u geen plugin nodig heeft. Plugins bieden vaak wel meer mogelijkheden, zoals het meten van kliks op uitgaande links en het meten van downloads. Daarnaast zullen handmatige aanpassingen verloren gaan als u uw theme gaat updaten. In dat geval moet u de code opnieuw toevoegen. Zijn deze zaken niet belangrijk voor u, voeg dan de code handmatig toe. Sommige themes bieden trouwens ook mogelijkheden om direct meetcodes in te voeren in de header en footer van uw site.         

stap 1: inloggen 
Log in op de admin-omgeving van uw WordPress-site         

stap 2: header.php opvragen 
Ga naar het menu Appearance en klik op Editor. Hierna krijgt u de bestanden te zien die bij uw theme horen. Selecteer in de rechterkolom het bestand Header (Header.php).         

Header.php openen
Header.php openen         

stap 3: zoek naar de closing head-tag 
Scroll in header.php naar beneden, totdat u de parameter </head> tegenkomt. Voeg een witregel in voor </head>. Plaats de cursor op deze lege regel.         

stap 4: Google Analytics-trackingcode invoegen 
Voeg de Google Analytics-trackingcode die u eerder heb aangemaakt in op de witregel.         

Voeg de Analyticscode toe
Voeg de trackingcode toe         

stap 5: sla de wijziging op 
Klik op de knop Update File om de aanpassingen op te slaan.         

stap 6: controleer uw site 
Controleer of uw site nog goed werkt. Na ongeveer 24 uur moet meetdata zichtbaar worden in uw Google Analytics-account.         


 

Uw Google Analytics-trackingcode toevoegen via een header-footerplugin

U kunt de trackingcode ook aan uw site toevoegen met een header-footerplugin. Het voordeel van deze werkwijze is dat bij een update van uw theme de code niet opnieuw ingevoerd hoeft te worden. Ook hoeft u niet handmatig bestanden aan te passen (header.php). Nadeel is dat u een plugin moet installeren en dat u geen extra opties heeft, zoals het meten van uitgaande links en downloads. Er zijn diverse plugins beschikbaar die het mogelijk maken om code in de header te plaatsen.In dit voorbeeld gebruik ik de plugin Header and Footer die is te downloaden via http://wordpress.org/extend/plugins/header-footer/. U kunt de plugin ook vanuit WordPress zelf installeren. Zoek hiervoor in de Plugin Repository naar ‘header and footer’.         

stap 1: installeer een plugin om scripts in de header te kunnen plaatsen 
Installeer een plugin die het mogelijk maakt om code in de header te plaatsen. Gebruik bijvoorbeeld de plugin Header and Footer. Installeer de gewenste plugin en activeer deze.         

stap 2: voeg de trackingcode toe 
Ga naar de optiepagina van de plugin en voeg de trackingcode toe aan het headerveld. De optiepagina van Header and Footer vindt u onder Settings Header and Footer. Bij deze plugin moet de code geplaatst worden bij de optie html code to be inserted in the head section of each page.         

Google Analytics code invoegen met de plugin Header-and-footer
De trackingcode invoegen         

stap 3: wijzigingen opslaan 
Sla met behulp van de knop Save de veranderingen op.         

stap 4: controleer uw site 
Controleer of uw site nog goed werkt. Na ongeveer 24 uur moet meetdata zichtbaar worden in uw Google Analytics-account.         


         

Uw Google Analytics-trackingcode toevoegen met een analyticsplugin

Er zijn verschillende plugins beschikbaar die de Google Analytics-trackingcode aan uw WordPress-site toevoegen en allerlei extra mogelijkheden bieden. Google heeft in het verleden verschillende trackingscodes uitgebracht. Het is belangrijk dat u altijd werkt met de nieuwste code. Dit is de asynchrone trackingscode. Deze code moet voor de closing head-tag in uw site geplaatst worden zoals ik in voorgaande paragrafen heb laten zien. De plugin moet dus overweg kunnen met de asynchrone code en deze ook op de juiste positie plaatsen. Een plugin die dit kan is Google Analyticator. Deze is te downloaden via http://wordpress.org/extend/plugins/google-analyticator/.         

stap 1: installeer Google Analyticator 
Installeer vanuit de WordPress-admin-omgeving Google Analyticator en activeer de plugin.         

stap 2: uw persoonlijke trackingcode invullen 
Uw trackingcode bevat een uniek ua-nummer dat u nodig heeft bij de configuratie van Google Analyticator. U vindt dit nummer in de trackingcode die u eerder in een tekstdocument hebt opgeslagen. U kunt ook inloggen op uw Google Analytics-account via http://www.google.com/analytics/. Na het inloggen ziet u de code direct in beeld. De code begint met de letters ua. Neem deze code over.         

Google Analytics UA-nummer achterhalen
Uw UA-nummer achterhalen         

stap 3: uw persoonlijke trackingcode invullen 
Na activatie van Google Analyticator krijgt u een extra optiepagina in de admin-omgeving. Ga hiervoor naar Settings /Google Analytics. Vul bij de optie Google Analytics uid uw ua-code in, inclusief de letters ua.         

stap 4: Google Analyticator activeren 
Selecteer vervolgens bij de eerste optie (Google Analytics logging is) de optie Enabled. Scroll hierna naar de onderkant van de pagina en klik op de knop Save Changes.         

UA-code invoeren in Google Analyticator
Uw UA-nummer invullen         

stap 5: controleer uw site 
Controleer of uw site nog goed werkt. Na ongeveer 24 uur moet meetdata zichtbaar worden in uw Google Analytics-account         

Google Analytics-statistieken in het dashboard van WordPress

U kunt Google Anlyticator verder configureren, maar de standaardinstellingen zullen in veel gevallen voldoende zijn. Standaard worden ook uitgaande links bijgehouden en downloads. Een optie wil ik nog vermelden: Authenticate with Google. Als u deze optie kiest, geeft u de plugin toegang tot uw Analytics-account. Hierdoor is de plugin in staat om statistieken te tonen in het dashboard van WordPress.         

Statistieken uit Google Analytics zichtbaar in uw dashboard
Als u Google Analyticator toegang geeft tot Analytics, krijgt u statistieken te zien in uw dashboard         


 

Andere plugins voor Google analytics

Er zijn legio analyticsplugins beschikbaar met elk hun eigen voor- en nadelen. Een bekende en zeer uitgebreide plugin is die van Joost de Valk: Google Analytics for WordPress. Deze plugin werkt met de asynchrone trackingcode en heeft legio instellingsmogelijkheden. Wanneer u de e-commerce plugin wp-ecommerce of Shopp gebruikt, dan zal deze plugin ook automatisch de e-commercedata meten. Hierdoor worden ook omzetgegevens van de shop in analytics gevisualiseerd en kunt u deze afzetten tegen de andere meetgegevens. Meer informatie over deze plugin vindt u via: http://yoast.com/google-analytics-wordpress-v4/

 
<< Terug naar: Inleiding Lees verder: Rondleiding Google Analytics >>

Inhoudsopgave Workshop WordPress meten met Google Analytics

           

1. Inleiding   2. Google Analytics aan WordPress toevoegen   3. Rondleiding Google Analytics
Wat is Google Analytics
Voordelen Google Analytics
Nadelen Google Analytics
Globale werking Google Analytics
Een trackingcode aanvragen
  Trackingcode handmatig toevoegen
Trackingcode toevoegen via header-footerplugin
Trackingcode toevoegen met een analyticsplugin
Andere analyticsplugins
  Het dashboard van Google Analytics
Rapport Bezoekers
Rapport Verkeersbronnen
Rapport Inhoud
Rapport Doelen
Rapport E-commerce
Gegevens exporteren
Rapportage e-mailen