Het licentiemodel van WordPress

WordPress is open source. Dat betekent dat iedereen mee kan ontwikkelen aan de software. Toch zijn er wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Deze staan beschreven in de licentie. WordPress valt onder de licentie GNU GPL2, dat staat voor General Public License versie 2.

Simpelweg betekent de GPL licentie dat iedereen de software kan downloaden, kan hergebruiken, aan mag passen en weer mag verspreiden. Voorwaarde is wel dat de software beschikbaar blijft onder dezelfde licentie. Zelfs als de aangepaste software betaald wordt aangeboden (iedereen kan WordPress kosteloos gebruiken). De rechten worden in dat geval dus gewoon overgedragen en ook de bronbestanden moeten beschikbaar worden gemaakt. Tevens moet altijd duidelijk blijven wie de originele auteurs waren.

Logo GNU

Meer informatie:

Open Source
Vrijheid Open Source
WordPress Licence
Licensing FAQ voor Drupal (zelfde licensie als WordPress)
Free Software Foundation

Logo GNU.
Bron: gnu.org